top of page

Binuo ng:

Special Interest Group for Education for CLD Children in Japan, MHB (The Japanese Society for Mother Tongue, Heritage Language, and Bilingual Education)

at ng Center for Intercultural Studies, Tokyo University of Foreign Studies

Sa kooperasyon ng: Osaka University Study Group on Children with Foreign Roots

DLA Workshop sa iba`t-ibang wika

Ikaw ba ay nakatuon sa pagtataguyod ng edukasyon upang malinang ang buong potensyal ng iyong mga mag-aaral? Samahan kami sa aming Multilingual DLA Workshop!

DLA.png

Sabado, Pebrero 12, 2022; 10:30-16:30 (oras sa Japan ) Online (Zoom)

Bayad sa rehistrasyon: Wala  

Bilang ng partisipante: Pinakamarami na ang 50 katao sa bawat wika (ang rehistrasyon ay hanggang Pebrero 5)

Ang  ZOOM link at handouts ay ipapadala 3 araw bago ang aktibidad.

    Samahan ninyo kami sa pag-eensayo ng “Dialogic Language Assessment: DLA” (MEXT, 2014) sa 8 wika (Intsik, Portuges, Espanyol, Filipino Vietnamese, Russian, Ingles at Nihongo). Ang DLA ay ginawa upang masukat ang kakayahan ng mga bata hindi lamang sa wikang Nihongo kundi pati na rin sa ibang wika. Ang mga mag-aaral na itinuring na “Japanese Language Learners” ay mayroong iba`t-ibang kultura at wika. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kakayahan na taglay ng mag-aaral mula sa multilingual na pananaw, makikita natin ang tunay na potensyal mayroon ang bata na mananatiling nakatago kung titingnan mula sa pananaw ng isang wika lamang.

    Sa workshop na ito ay gagabayan kayo sa bawat hakbang ng pagsasagawa ng DLA, at iniimbitahan na matukoy ang tungkulin ng bi/multi-lingual supporters sa mga paaralan. Ating pag-aralan ang Multilingual DLA kasama ang aktibong practitioners sa 8 wika!

Iskedyul

10:30-10:40

Paunang pagbati

Yoshimi Kojima (Tokyo University of Foreign Studies, Pinuno ng Planning and Organizing Committee of the MHB SIG: Education for CLD Children in Japan)

10:40-11:30

Lektura 1: "Ano ang ibig sabihin ng bi/multilingual assessment ?"

Chiho Sakurai (Unibersidad ng Osaka )

11:30-12:30

Break (11:50-12:15 Lunch talk*)

12:30-14:30

DLA Workshop sa Bawat Wika

DLA (Intsik): Tian Huixin (Mababang Paaralan ng Elementarya ng Sunago, Lungsod ng Kadoma)

DLA (Portuges): Marcia Ikeda (Japanese Assistant Instructor, Kagawaran ng Edukasyon ng Lungsod ng Toyota )

DLA (Espanyol): Aki Kanebako (Kagawaran ng Edukasyon ng Owari, Prepektura ng Aichi)

DLA (Filipino): Kimi Yamoto (Unibersidad ng Osaka )

DLA (Vietnamese): Mika Kondo (Unibersidad ng Osaka)

DLA (Russian): Sachiko Yokoi (Unibersidad ng Osaka), Anna Savinykh (Sapporo Russian School)

DLA (Ingles): Aiko Sano (Unibersidad ng Ritsumeikan)

DLA (Nihongo): Chiho Sakurai (Unibersidad ng Osaka)

14:30-15:30

Lektura 2: "Paglikha ng ‘Translanguaging Classroom' kung saan gagamitin ang lahat ng wikang nagagamit ng mga bata"

Aiko Sano (Unibersidad ng Ritsumeikan)

15:30-16:30

Pag-uusap ng bawat partisipante (grupo batay sa wika)

16:30

Pagtatapos

*Ang Lunch talk ay oras ng presentasyon kung saan ipahahayag ang mga tala ng pagsasagawa ng edukasyon ng kabataang CLD na nagmula sa iba`t-ibang lugar sa bansa.
Kontak:
Planning and Organising Committee of the MHB SIG: Education for CLD Children in Japan
Ang workshop na ito ay sinuportahan ng Grant-in-Aid for Scientific Research (B) 21H00538 "Pagbuo ng batayan para sa pangkalahatang kakayahan sa wika para sa edukasyon ng mga batang may ibang kultura at wika.”
bottom of page