top of page

Đơn vị tổ chức: Chi hội Giáo dục Trẻ Em CLD - Hội Giáo dục MHB

Trung tâm Nghiên cứu Liên văn hóa - Đại học Ngoại ngữ Tokyo

Đồng tổ chức: Hội Nghiên cứu Trẻ em gốc nước ngoài, Đại học Osaka

Hội thảo DLA 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ BẰNG ĐỐI THOẠI

Làm thế nào để có thể phát huy tối đa tiềm lực của trẻ em?

DLA.png

Thời gian: 10:30 – 16:30 thứ bảy, ngày 12/2/2022 (giờ Nhật Bản)
Online qua Zoom

Lệ phí: miễn phí  

Số lượng: mỗi loại ngôn ngữ 50 người

(theo thứ tự đăng ký đến thứ bảy ngày 5/2/2022)

Thông tin Zoom và tài liệu sẽ được gởi trước hội thảo 3 ngày.

Hội thảo DLA là hội thảo về phương pháp đánh giá khả năng ngôn ngữ của học sinh người nước ngoài thông qua đối thoại với học sinh (gọi tắt là DLA - Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, năm 2014) sẽ được tổ chức bằng 8 thứ tiếng: tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippine, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Nhật. DLA là phương pháp đánh giá năng lực của học sinh không phải chỉ bằng tiếng Nhật mà có thể thực hiện bằng ngôn ngữ khác. Những học sinh cần phụ đạo tiếng Nhật là những học sinh sống trong môi trường nhiều ngôn ngữ nhiều văn hóa. Vì vậy, khả năng thật sự của những học sinh này cần được nhìn nhận bằng những ngôn ngữ thích hợp. 

Vậy DLA áp dụng như thế nào? Giáo viên hỗ trợ có thể làm được những gì?

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về DLA với những giáo viên đang trực tiếp vận dụng phương pháp này ở các trường học.

Chương trình hội thảo

10:30-10:40

Giới thiệu và điều phối hội thảo   

Kojima Yoshimi (ĐH Ngoại ngữ Tokyo, Trưởng Ban Kế hoạch và Thực thi, Chi hội Giáo dục Trẻ Em CLD, Hội Giáo dục MHB)

10:40-11:30

Nội dung 1: “Đánh giá đa ngôn ngữ là gì?”

Sakurai Chiho (ĐH Osaka)

11:30-12:30

Giải lao (11:50~12:15 có trò chuyện buổi trưa)

12:30-14:30

Hội thảo theo từng ngôn ngữ

Tiếng Trung - Tian Huixin (Trường tiểu học Sunago, Tp. Kadoma)

Tiếng Bồ Đào Nha  - Ikeda Marcia (Giáo viên phụ đạo tiếng Nhật, Sở Giáo dục Tp. Toyota)

Tiếng Tây Ban Nha - Kanebako Aki  (Phòng Giáo dục Owari, tỉnh Aichi)

Tiếng Philippine     - Yamoto Kimi (Đại học Osaka)

Tiếng Việt             - Kondo Mika (Đại học Osaka)

Tiếng Nga            - Yokoi Sachiko (Đại học Osaka) , Anna Savinykh (Trường tiếng Nga Sapporo)

Tiếng Anh            - Sano Aiko (Đại học Ritsumeikan)

Tiếng Nhật           - Sakurai Chiho (Đại học Osaka)

14:30-15:30

Nội dung 2: “Xây dựng lớp học Translanguaging tận dụng vốn ngôn ngữ của trẻ em”

- Sano Aiko (Đại học Ritsumeikan)

15:30-16:30

Trao đổi ý kiến theo từng nhóm ngôn ngữ (chủ đề tự do, tham gia tự do)

16:30

Kết thúc

*Liên hệ: Ban Kế hoạch và Thực thi, Chi hội Giáo dục Trẻ em CLD, Hội Giáo dục MHB. 
Liên hệ:Ban Kế hoạch và Thực thi, Chi hội Giáo dục Trẻ em CLD, Hội Giáo dục MHB
Hội thảo này là một phần của dự án (B)21H00538 “Xây dựng khung năng lực ngôn ngữ chung cho trẻ em gốc nước ngoài” được bảo trợ bởi Quỹ Tài Trợ Nghiên Cứu Khoa Học.
bottom of page